© Pålsjö Montessori

Viktig information

Värdegrunder / Likabehandlingsplan / Kvalitetsarbete


Värdegrund – Vad förskolan står för

 • Nr 1 Trygghet

  • Vi arbetar med små barngrupper
  • Vi tycker att alla är lika mycket värda
  • Vi lyssnar på barnen och föräldrarna
  • Vi arbetar för en öppen dialog med föräldrarna
  • Vi ger fysisk trygghet

 • Nr 2 Omtanke

  • Vi har öppna sinnen för olika kulturer, religioner, sexuella läggningar, handikapp.
  • Vi behandlar alla med respekt
  • Vi är öppna för nya ideer och nya kunskaper.

 • Nr 3 Empati

  • Vi lyssnar på varandra.
  • Vi lyssnar på barnen och föräldrarna vad som gör dem glada respektive ledsna.
  • Vi hjälper varandra

 • Nr 4 Nyfikenhet

  • Nyfikenhet till lärande och glädjen för att lära.

 • Vad är det som gör Pålsjö Montessoriförskola unik?

  • Omtanke
  • Hemmiljö


Likabehandlingsplan Öppna & ladda ner PDF fil

likabehandling.pdf


Kvalitetsredovisning Öppna & ladda ner PDF fil

kvalitetsredovisning.pdf


Integritetspolicy Öppna & ladda ner PDF fil

integritetspolicy.pdf


Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. § 8 skall huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Är det något som inte motsvarar dina förväntningar eller något som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Lyckas ni inte lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig skriftligen till förskolechef när det gäller förskolefrågor.

Efter det att vi tagit emot ditt klagomål och pratat med berörda pedagoger kommer du att få en återkoppling om eventuella åtgärder.

Vill du vara anonym kan du lämna klagomål i förskolans brevlåda. Nackdelen med att vara anonym är att vi inte kan återkoppla direkt till dig.

Charlotte Malmgren – Förskolechef


Pålsjö Montessoriförskola
Johan Hårds gata 1–3
254 54 Helsingborg

Öppettider
Vi har öppet mellan kl 06.45 – 17.30

Telefon förskolan
042-21 98 00

Charlotte Malmgren – Förskolechef
070-523 80 24

My Image

Pålsjö Montessoriförskola är auktoriserade av Helsingborgs stad för att driva förskola.

© Mamont Montessori

Pålsjö Montessoriförskola
Johan Hårds gata 1–3
254 54 Helsingborg

Öppettider
Vi har öppet mellan kl 06.45 – 17.30


Telefon förskolan
042-21 98 00

Charlotte Malmgren – Förskolechef
070-523 80 24


My Image

Pålsjö Montessoriförskola är auktoriserade av Helsingborgs stad för att driva förskola.

© Mamont Montessori